Teza de doctor - Dezvoltarea creativitatii la copii de varsta prescolara in procesul educational - ID:03762 - Volum 307 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE (în română, rusă şi engleză)..........4-6
LISTA ABREVIERILOR...........................................7
INTRODUCERE...................................................8

1. ABORDĂRI TEORETICE ALE FENOMENULUI CREATIVITĂŢII

1.1. Conceptul de creativitate în psihologie............................................................14
1.2. Creativitatea ca proces, ca produs şi ca structură de personalitate........................26
1.3. Particularităţile manifestărilor creative la vârsta preşcolară....................................33
1.4. Particularităţile dezvoltării creativităţii în procesul educaţional..............................41
1.5. Concluzii la capitolul 1................................................... ........................49

2. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A CREATIVITĂŢII LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ
2.1. Baza conceptuală a cercetării.........................................................................51
2.2. Metodologia cercetării constatative..............................................................51
2.3. Prezentarea și interpretarea rezultatelor experimentului de constatare........59
2.3.1. Studiul potențialului creativ al preșcolarilor......................................................59
2.3.2. Determinarea influenței mediului educațional asupra dezvoltării creativității preșcolarului.....71
2.4. Concluzii la capitolul 2............98

3. MODALITĂȚI DE DEZVOLTARE A POTENȚIALULUI CREATIV LA PREȘCOLARI ȘI A COMPETENȚELOR PARENTALE
3.1. Baza conceptuală a experimentului formativ................................................100
3.2. Metodologia experimentului formativ...........................................................100
3.3. Prezentarea și interpretarea datelor experimentale privind dezvoltarea potențialului creativ la preșcolari și a competențelor parentale în condiții experimentale.....121
3.4. Concluzii la capitolul 3.......136

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI..........138
BIBLIOGRAFIE..........141
ANEXE