Disertație - Rolul formativ-educativ al activitatilor de povestire in educarea limbajului - ID:03780 - Volum 102 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Argument 5

Capitolul 1. Caracteristicile dezvoltării psihice a copilului preşcolar 9

1.1. Caracteristici generale 9
1.2. Limbajul şi gândirea la copiii preşcolari 15
1.3. Formarea capacităţilor de comunicare 18
1.4. Particularităţi ale limbajului copilului 23

Capitolul 2. Introducere în literatura pentru copii 26
2.1. Specificul literaturii pentru copii 26
2.2. Literatura pentru copii (tematică, genuri şi specii accesibile) 27
2.3. Literatura pentru copii în învăţământul preşcolar 30
2.3.1. Mari povestitori pentru copii: Ion Creangă, Petre Ispirescu, Călin Gruia 30

Capitolul 3. Povestirea în activitățile de educarea limbajului 45
3.1. Rolul povestirii în educarea limbajului 45
3.2. Povestirea ca metodă 49
3.3. Povestirea, ca mijloc instructiv-educativ în grădiniţa de copii 52
3.4. Structura activităţii de povestire 54
3.5. Povestirile copiilor 57

Capitolul 4. Cercetare pedagogică. Rolul formativ-educativ al activităților de povestire 67
4.1. Motivarea alegerii temei 67
4.2. Ipoteza cercetării 69
4.3. Obiectivele cercetării 70
4.4. Coordonatele cercetării 72
4.5. Metodologia cercetării 73
4.6. Etapa preexperimentală 74
4.7. Etapa experimentală 81
4.8. Etapa postexperimentală 86
4.9. Analiza și interpretarea rezultatelor cercetării.......88

Concluzii 90
Bibliografie 91
Anexe 94