Teza de recalificare - Dezvoltarea limbajului la preșcolarii mari prin dramatizare - ID:03781 - Volum 52 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

1. BAZELE TEORETICE ALE DEZVOLTĂRII LIMBAJULUI LA PREȘCOLARII MARI

1.1. Dezvoltarea limbajului: repere terminologice
1.2. Formarea capacităților de comunicare la preșcolari
1.3. Specificul dezvoltarii limbajului la vârsta preșcolară mare

2. ABORDAREA EXPERIMENTALĂ A DEZVOLTĂRII LIMBAJULUI LA PREȘCOLARII MARI PRIN DRAMATIZARE
2.1 Diagnosticarea nivelului inițial de dezvoltare a vorbirii coerente la copiii de vîrsta preșcolara
2.2 Implementarea programului de dezvoltare a limbajului prin tehnica dramatizării
2.3 Diagnosticarea nivelului final de dezvoltare a limbajului la copiii de vârstă preșcolară mare

CONCLUZII
RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE