Teza de doctor - Dezvoltarea comunicării la copiii preșcolari cu tulburări de limbaj - ID:03782 - Volum 281 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE ...................................5
АННОТАЦИЯ ...............................6
ANNOTATION ..............................7
LISTA ABREVIERILOR ..................8
INTRODUCERE ...........................=9

1. ABORDAREA MULTIDIMENSIONALĂ A PROBLEMEI LIMBAJULUI ȘI COMUNICĂRII LA PREȘCOLARI

1.1. Teorii privind achiziția limbajului și dezvoltarea comunicării ............16
1.2. Perspectivă praxiologică a comunicării ................................................23
1.3. Tangențe între limbaj, comportament verbal, conduita verbală versus comunicare .........35
1.4. Particularitățile dezvoltării psihice a preșcolarilor cu tulburări de limbaj ....................41
1.5. Dimensiunea istorică și modele explicative ale tulburărilor de limbaj și comunicare.........46
1.6. Concluzii la capitolul 1 .............53

2. DIMENSIUNILE DEZVOLTĂRII LIMBAJULUI ȘI A COMUNICĂRII LA PREȘCOLARII MARI
2.1. Disighn-ul cercetării ......................................................................54
2.2. Prezentarea și interpretarea rezultatelor experimentale ........62
2.3. Concluzii la capitolul 2 .................................................................95

3. DEZVOLTAREA COMUNICĂRII LA PREȘCOLARII MARI CU TULBURĂRI DE LIMBAJ
3.1. Proiectul etapei - scop, obiective, ipoteze și structură .............................97
3.2. Eficiența programului complex de intervenție psiho-logopedică ..........123
3.3. Concluzii la capitolul 3..................................................................................142

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI ...........144
BIBLIOGRAFIE .........................................................147
ANEXE ......................................................................162