Teza de licenta - Stimularea creativității copiilor de 4-5 ani prin intermediul jocurilor didactice - ID:04834 - Volum 64 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. PEDAGOGIA JOCULUI: ASPECTE CONCEPTUALE

1.1. Conceptul de joc și importanța lui în dezvoltarea personalității preșcolarului
1.2. Clasificarea jocurilor
1.3. Concluzie la capitolul 1

CAPITOLUL 2. SPECIFICUL DEZVOLTĂRII PERSONALITĂȚII PREȘCOLARILOR
2.1. Caracterizarea psihologică a vîrstei preșcolare
2.2. Dezvoltarea preșcolarului prin intermediul jocurilor didactice
2.3. Concluzie la capitolul 2

CAPITOLUL 3. DEMERS EXPERIMENTAL DE VALORIFICARE A JOCULUI DIDACTIC ÎN DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII COPIILOR DE 4-5 ANI
3.1. Demers de constatare a rolului jocului didactic
3.2. Jocuri de eficientizare a dezvoltării gîndirii, imaginației și memoriei la preșcolari
3.3. Concluzie la capitolul 3

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE