Teza de doctor - Bazele psihopedagogice de formare a atitudinilor de învățare la elevii de vârstă școlară mică prin individualizarea și diferențierea instruirii - ID:04835 - Volum 180 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE (română, rusă, engleză) ........5
LISTA ABREVIERILOR .................................8
INTRODUCERE ...........................................9

1. BAZELE PSIHOPEDAGOGICE DE FORMARE A ATITUDINILOR DE ÎNVĂȚARE LA ELEVI ......17

1.1 Delimitări conceptuale ale atitudinilor ..........................17
1.2 Caracteristica generală a atitudinilor de învățare ..........26
1.3 Particularitățile psihopedagogice ale atitudinilor de învățare la elevii de vârsta școlară mică ......38
1.4 Concluzii la Capitolul 1 .......43

2. FUNDAMENTE TEORETICE ȘI PRAXIOLOGICE ALE DIFERENȚIERII ȘI INDIVIDUALIZĂRII INSTRUIRII .......45
2.1 Trăsăturile caracteristice ale individualizării și diferențierii instruirii ............... 45
2.2 Modelul pedagogic de formare a atitudinilor de învățare prin individualizarea și diferențierea instruirii ......58
2.3 Strategii de diferențiere și individualizare a instruirii .........66
2.4 Concluzii la Capitolul 2 ............................................................82

3. VALIDAREA EXPERIMENTALĂ A MODELULUI PEDAGOGIC DE FORMARE A ATITUDINILOR DE INVĂȚARE LA ELEVII DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ ......85
3.1 Diagnosticarea nivelului inițial al atitudinilor de învățare la elevii de vârstă școlară mică ....86
3.2 Condiții și strategii psihopedagogice de formare a atitudinilor de învățare la elevii de vârstă școlară mică în baza individualizării și diferențierii instruirii .... 96
3.3 Validarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a atitudinilor de învățare la elevii de vârstă școlară mică ....125
3.4 Concluzii la Capitolul 3 ........133

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI ........135
BIBLIOGRAFIE ........................................................139
ANEXE ....................................................................151