Teza de licenta - Modalităţi de influenţare moral-religioasă a elevilor din ciclul primar - ID:04839 - Volum 68 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE
1. Consideraţii introductive...................................………………5
2. Motivarea alegerii temei...............................…………………6
3. Obiectivele generale ale lucrării................……………………8
4. Metodologia de cercetare folosită.........................................9
5. Scurt istoric al predării religiei în şcoală..............................11

CAPITOLUL I
I.1. Locul şi rolul educaţiei moral-religioase în formarea personalităţii umane……… 13
I.2. Principiile, obiectivele şi conţinutul educaţiei moral-religioase. Educaţia morală …. 16
I. 3. Metode şi mijloace folosite în orele de educaţie moral-religioasă............................ 21

CAPITOLUL II
II.1. Modalităţi de realizare a educaţiei moral-religioase...............................………23
II.1. Ora de religie........................................…………………………………………….. 29
II.3. Exemplul care zideşte................................…………………………………………. 30
II.4. Activităţi extraşcolare.................................………………………………………… 32
II.5. Alte forme de organizare................................……………………………………… 34
II.6. Asigurarea integrării prin gândirea şi expunerea conţinuturilor religioase într-o perspectivă interdisciplinară......35

CAPITOLUL III. Colaborarea şcoală – biserică.............39

CAPITOLUL IV
IV.1. Cercetare-partea practică...............................……………………48
IV.1.1. Chestionare pentru elevi........................………………………48
Concluzii..................................…………………………………………52
IV.1.2. Chestionare pentru profesori.......................………………53
Analiza şi interpretarea rezultatelor..............................…………61
IV.2. Activităţi practice cu elevii............................…………………69

ANEXE....................................……………………………69
BIBLIOGRAFIE ……………………………………………80