Disertație - Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învăţământ preuniversitar - ID:04854 - Volum 58 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Argument 2

Capitolul 1 Managementul resurselor umane 3

1.1. Consideraţii generale 3
1.2. Evaluarea în managementul resurselor umane 5
1.3. Managementul resurselor umane în sistemul de învăţămînt 7
1.3.1. Calitatea în educaţie 7
1.3.2. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie 9

Capitolul 2 Managementul resurselor umane în sistemul preuniversitar de învăţământ 12
2.1. Analiza şi diagnoza nevoilor educaţionale şi de formare 12
2.2. Resursele umane ale sistemului de învăţământ din România – categorii, mărime 14
2.3. Formarea personalului didactic 16
2.4. Evaluarea personalului didactic 18
2.5. Promovarea personalului didactic 20
2.6. Salarizarea personalului didactic 20

Capitolul 3 Analiza unei organizaţii şcolare în ceea ce priveşte managementul resurselor umane - Liceul Pedagogic ” Nicolae Bolcaş ” Beiuş
3.1. Descrierea organizaţiei 23
3.2. Dinamica resurselor umane 24
3.3. Analiza SWOT a Unităţii şcolare – Liceul Pedagogic “Nicolae Bolcaş”, Beiuş 29
3.4 Program de formare continuă în cadrul unităţii şcolare analizate 33
3.5. Concluzii referitoare la motivatia performantelor muncii in unitatea şcolară studiată 34

Capitolul 4 Proiect de dezvoltare instituţională al unităţii şcolare pe perioada 2009- 2012 37
4.1. Diagnoza mediului intern şi extern 37
4.2. Analiza SWOT 39
4.3. Oferta educaţională 39
4.4. Misiunea şi viziunea 40
4.5. Scopuri 40
4.6. Opţiuni strategice 41
4.7. Indicatori de evaluare a performanţei 42

Capitolul 5
Concluzii 43
Bibliografie 45