Teza de doctor - Pregătirea profesională a specialiștilor din domeniul cultură fizică și sport în cadrul cursului Managementul resurselor umane în sport - ID:04855 - Volum 176 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE (în română, rusă, engleză) 5
LISTA TABELELOR 7
LISTA FIGURILOR 8
LISTA ABREVIERILOR 11

INTRODUCERE 12
1. INVESTIGAȚII CONCEPTUALE ȘI REPERE METODOLOGICE PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN DOMENIUL CULTURII FIZICE ŞI SPORTULUI

1.1. Specificitatea managementului resurselor umane. 19
1.2. Resursele umane şi politicile de personal în organizaţiile sportive 23
1.3. Contextul pregătirii profesionale şi performanţa specialiştilor din domeniul culturii fizice şi sportului 31
1.4. Concluzii la capitolul 1 45

2. ORGANIZAREA ACȚIONALĂ A PREGĂTIRII STUDENŢILOR (CICLUL II) ÎN CADRUL CURSULUI “MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN SPORT” 46
2.1. Etapele şi metodele cercetării empirico-metodologice 46
2.2. Planificarea posturilor funcţionale din cadrul organizaţiei sportive 53
2.3. Condiții de obţinere a performanţei în sport 63
2.4. Ocupaţiile din domeniul culturii fizice şi sportului 69
2.5. Conţinutul formativ al cursului ―Managementul resurselor umane în sport‖ 75
2.6. Concluzii la capitolul 2 83

3. DETERMINAREA COMPETENȚELOR MANAGERIALE ÎN CADRUL CURSULUI „MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN SPORT” 85
3.1. Planificarea managerială a activității formative în cadrul cursului „Managementul resurselor umane în sport‖ (Ciclul II) 85
3.2. Evaluarea competențelor la cursul „Managementul resurselor umane în sport‖ 95
3.3. Stabilirea direcţiei de formare profesională continuă a specialiştilor din domeniu 113
3.4. Concluzii la capitolul 3 123

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 124