Teza de master - Formarea cadrului didactic din perspectiva leadershipului - ID:04856 - Volum 104 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE................3
ANNOTATION............4
INTRODUCERE..........5

I. DELIMITĂRI CONCEPTUALE ALE LEADERSHIPULUI EDUCAȚIONAL.................8

1.1. Abordări teoretice privind leadershipul ..............................................8
1.2. Semnificațiile leadershipului educațional în perspectiva noilor politici educaționale.............17
1.3. Particularitățile modelelor de leadership educațional......................25
1.4. Determinarea funcțiilor cadrului didactic în contextul leadershipului educațional..................35
1.5. Concluzii la capitolul I.........................................................................48

II. METODOLOGIA FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE DIN PERSPECTIVA LEADERSHIPULUI.......50
2.1. Condiții psihopedagogice de formare a cadrului didactic – lider..............................................50
2.2. Aspecte metodologice ale formării cadrului didactic – lider....................................................54
2.3. Evaluarea potențialului de lider în rândul cadrelor didactice...................................................63
2.4. Strategii de formare a cadrelor didactice în contextul leadershipului educațional...............67
2.5. Concluzii la capitolul II...........................................................................................................84

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI............86
BIBLIOGRAFIE.......................................89
ANEXE...................................................94