Teza de master - Managementul procesului de valorificare a naturii ținutului natal din perspectiva dezvoltării limbajului la preșcolari - ID:04859 - Volum 103 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR .......3
ADNOTARE
INTRODUCERE

1. REPERE TEORETICE ALE DEZVOLTĂRII LIMBAJULUI LA PREȘCOLARI

1.1. Problema dezvoltării limbajului în literatura psihopedagogică..................................................
1.2. Particularitățile dezvoltării limbajului la preșcolari....................................................................
1.3. Cercetarea unor metodologii eficiente în dezvoltarea limbajului la copii..................................
Concluzii la capitolul 1...................................................................................................

2. MANAGEMENTUL VALORIFICĂRII NATURII ȚINUTULUI NATAL ÎN DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A COPIILOR ÎN IET
2.1 Viziuni curriculare cu referire la familiarizarea preșcolarilor cu natura ținutului natal...............
2.2 Particularităţile familiarizării preşcolarilor cu natura ținutului natal în grupa medie...................
2.3 Strategii manageriale de valorificare a naturii ținutului natal din perspectivele dezvoltării limbajului la preșcolari.....
Concluzii la capitolul 2................

3. MONITORIZAREA PROCESULUI DE DEZVOLTARE A LIMBAJULUI PREȘCOLARILOR DIN GRUPA MEDIE ÎN CADRUL FAMILIARIZĂRII LOR CU NATURA ȚINUTULUI NATAL.......
3.1. Determinarea nivelului inițial al dezvoltarii limbajului la copiii investigați..............................
3.2. Dezvoltarea limbajuluii la preșcolarii mici în cadrul familiarizării cu mediul natural...............
3.3. Analiza comparativă a rezultatelor experimentale......................................................................
Concluziile studiului experimental...................................................................................................

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI.................................................
BIBLIOGRAFIE...........................................................................
ANEXE......................................................................................
DECLARAȚIE privind asumarea răspunderii......................