Lucrare de licenta - Rolul metodelor interactive de grup în dezvoltarea vorbirii la preşcolarii de nivel i (4-5 ani) - ID:04866 - Volum 87 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Argument................3
I. Comunicarea
I.1. Tipuri de comunicare.......................................................4
I.2. Comunicarea empatică....................................................4
I.3. Comunicarea sinergică.....................................................4
I.4. Comunicarea interpersonală..........................................5
I.5. Comunicarea didactică...................................................5

II. Comunicarea la vârsta preşcolarităţii
II.1. Repere ale dezvoltării psihofizice normale a copilului preşcolar.................................7
II.1.1. Caracteristici psihofizice ale copilului preşcolar de nivel I (4- 5 ani)......................7
II.1.2. Comportamentul social al copilului preşcolar...........................................................8
II.2. Competenţa de comunicare a preşcolarului..................................................................9
II.3. Indicatori ai comunicativităţii....................................................................................10

III. Educarea limbajului în învăţământul preşcolar
III.1. Rolul limbajului în dezvoltarea generală a copiilor preşcolari.................................11
III.2. Particularităţile dezvoltării vorbirii la copilul de vârstă preşcolară..........................12
III.3. Rolul educatoarei în educarea vorbirii corecte la preşcolari.....................................13
III.4. Specificul activităţilor de educare a limbajului........................................................15
III.5. Scopuri, obiective, exemple de comportamente ale Domeniului Limbă şi Comunicare.......16
III.6. Activităţi comune, pe grupuri mici şi individuale, de educare a limbajului la preşcolari........19

IV. Strategii didactice
IV.1. Delimitări conceptuale..............................................................................................23
IV.2. Analiza interdependenţelor. Rolul integrator al strategiilor didactice......................24
IV.3. Sistemul metodelor de instruire................................................................................25

V. Metode interactive de grup
V.1. Importanţa metodelor interactive de grup in educaţia modernă...............................27
V.2. Obiectivele metodelor interactive de grup................................................................28
V.3. Clasificarea metodelor interactive de grup...............................................................29

VI. Rolul metodelor interactive de grup în dezvoltarea vorbirii la preşcolarii de nivel I
VI.1. Motivaţia alegerii temei..........................................................................................30
VI.2. Obiectivele cercetării..............................................................................................31
VI.3. Ipoteza de lucru......................................................................................................32
VI.4. Metode de cercetare...............................................................................................32
VI.5. Aplicarea metodei experimentale...........................................................................38
VI.6. Etapele cercetării....................................................................................................40
VI.6.1. Etapa iniţială........................................................................................................41
VI.6.2. Etapa experimentală............................................................................................50
VI.6.3. Etapa finală.........................................................................................................73
VI.6. Concluzii - evaluarea rezultatelor experimentului..................................................81

VII.Bibliografie................................86