Teza de licenta - Dezvoltarea creativității preșcolarului prin intermediul activităților muzicale - ID:04867 - Volum 83 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE.......3

1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE ALE CREATIVITĂȚII LA PREȘCOLAR..........6

1.1. Abordări teoretice cu privire la creativitate.............................................................6
1.2. Specificul creativității la preșcolari.......................................................................18
1.3. Strategii de devoltare a creativității la preșcolari...................................................26
1.4. Rolul activităților muzicale în dezvoltarea creativității la preșcolari.....................34

2. CERCETAREA DEZVOLTĂRII CREATIVITĂȚII PREȘCOLARULUI PRIN INTERMEDIUL ACTIVITĂȚILOR MUZICALE.......40
2.1. Constatarea nivelului inițial al dezvoltării creativității la preșcolari......................40
2.2. Dezvoltarea creativității prin intermediul activităților muzicale...........................46
2.3. Interpretarea rezultatelor experimentale................................................................57

CONCLUZII...................61
BIBLIOGRAFIE.............64
ANEXE.........................67