Teza de licenta - Strategii de imbogațire a vocabularului la preșcolari - ID:04868 - Volum 60 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

1. FUNDAMENTE TEORETICE ȘI CONCEPTUALE A ÎMBOGĂȚIRII VOCABULARULUI LA PREȘCOLARI

1.1 Definirea noțiunii de vocabular în resursele bibliografice
1.2 Particularitățile de dezvoltare ale vocabularului la copii de vârstă preșcolară
1.3 Modalități de dezvoltare a vocabularului la vârsta preșcolară
Concluzii capitolul I.

2. PROCESUL DEZVOLTĂRII VOCABULARULUI PRIN INTERMEDIUL STRATEGIILOR DIDACTICE
2.1 Metodologia cercetării (metode de cercetare aplicate, eșantionul de cercetare)
2.2 Rezultatele cercetării
2.3 Elaborarea și implementarea unui Program de dezvoltare a vocabularului/ sau proiect didactic de dezvoltare a vocabularului.
2.4 Analiza eficienței Programului de dezvoltare a vocabularului
Concluzii capitolul II.

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE