Teza de an - Educația incluzivă în Republica Moldova - ID:04871 - Volum 37 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

I. CONCEPTE TEORETICE PRIVIND EDUCAȚIA INCLUZIVĂ

1.1. Educația incluzivă: noțiuni și delimitări conceptuale
1.2. Forme de incluziune
1.3. Strategii și principii ale educației incluzive

II. METODOLOGIA IMPLEMENTĂRII EDUCAȚIEI INCLUZIVE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Cadrul normativ privind implementarea educației incluzive în Republica Moldova
2.2. Elaborarea metodologiei cercetării modalităților de implementare a inovațiilor pedagogice în educaţia incluzivă
2.3. Mеtodе și tеhnici dе intеgrarе a copiilor prеșcolari cu CЕS în învățământul dе masă

Concluzii şi recomandări
Bibliografie
Anexe