Teza de licenta - Aspectele metodice de dezvoltare a competenței de receptare a mesajului oral în situația de comunicare la elevii clasei a II-a - ID:04873 - Volum 67 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE..........3

I. REPERE TEORETICO – METODOLOGICE PRIVIND DEZVOLTAREA COMPETENȚEI DE RECEPTARE A MESAJULUI ORAL ÎN CLASELE PRIMARE……6

I.1. Aspectele teoretice ale competenței de formare a mesajului oral. Prevederi curriculare. .......6
I. 2. Formarea competenței de receptare a mesajului oral la copiii de vârstă școlară mică: strategii interactive. Aspecte metodologice. ....13
I.3. Evaluarea competenței de comunicare orală la copiii de vârstă școlară mică: repere curriculare și metodologice. ....27

II. FORMAREA COMPETENȚEI DE RECEPTARE A MESAJULUI ORAL LA ELEVII DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ: DEMERS EXPERIMENTAL ……37
II.1. Designul studiului experimental. ........... 37
II.2. Evaluarea inițială a competenței de receptare a mesajului oral la elevii din clasa experimentală (clasa a II-a) ........41
II.3. Aplicarea strategiei experimentale de formare a competenței de receptare a mesajului oral la elevii din clasa experimentală ....47

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI ………58
BIBLIOGRAFIA ………………………………………60
ANEXE ………………………………………………65