Teză de licență - Condițiile psihopedagogice de formare și dezvoltare a creativității la elevii din clasa întâi - ID:04874 - Volum 74 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE ..........3

1. ABORDĂRI CONCEPTUALE ALE CREATIVITĂȚII ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL ..........6

1.1. Creativitatea – aspecte conceptuale .................................................................................... 6
1.2. Particularitățile dezvoltării potențialului creativ la elevii de vârstă școlară mică .............14
1.3. Managementul învățării creative. Specificul creativității din perspectivă didactică .........21
1.4. Strategii didactice interactive de formare și dezvoltare a creativității la elevii din clasa întâi....31
Concluzii la capitolul 1 .........35

2. DESIGNUL EXPERIMENTAL AXAT PE FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII LA ELEVII DIN CLASA ÎNTÂI .......36
2.1. Evaluarea nivelului inițial al dezvoltării creativității elevilor clasei întâi ....................... 36
2.2. Implementarea programului experimental axat pe formarea și dezvoltarea creativității elevilor clasei întâi .......42
2.3. Valențele programului formativ implementat în procesul educațional............52
Concluzii la capitolul II .........55

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI ………56
BIBLIOGRAFIA ……………………………………….58
ANEXE ………………………………………………..61