Teza de licenta - Formarea toleranței la copii de vârstă școlară mică cu condiția de preîntâmpinare a conflictelor între copii - ID:04875 - Volum 78 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE....3

I. DELIMITĂRI CONCEPTUALE ALE TOLERANȚEI LA COPII.............................5

I.1. Abordarea teoretică a conceptului de toleranță........................................................5
I.2. Condițiile psihopedagogice de formare a toleranței .............................................11
I.3. Factorii educaționali de formare a toleranței........................................................19
I.4. Rolul dezvoltării toleranței în preîntâmpinarea conflictelor la copii....................28

II. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A FORMĂRII TOLERANȚEI CU CONDIȚIA DE PREÎNTÂMPINARE A CONFLICTELOR ÎNTRE COPII...............39
II.1. Constatarea nivelului inițial al toleranței la clasa de control și cea experimentală..........39
II.2. Strategii de formare a toleranței la copii.............................................................48
II.3. Analiza rezultatelor obținute.......................................................................60

CONCLUZII.........................64
BIBLIOGRAFIE....................67
ANEXE................................71