Teza de licenta - Evoluția creativității în perioada preșcolară - ID:04876 - Volum 66 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND CREATIVITATEA LA COPII DE VÂRSTĂ PREȘCOLARĂ

1.1. Conceptul de creativitate din perspectiva psihopedagogiei
1.2. Particularitățile psihologice ale copiilor de vârstă preșcolară
1.3. Specificul manifestării creativității în perioada preșcolară

CAPITOLUL II. DEMERS EXPERIMENTAL DE DEZVOLTARE A CREATIVITĂȚII COPIILOR DE 4-5 ANI
2.1. Determinarea nivelului inițial a creativității la copiii de vârstă preșcolară
2.2. Jocuri de eficientizare a dezvoltării creativității la preșcolari
2.3. Analiza comparativă și prelucrarea datelor experimentale

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE