Teza de licenta - Metode de stimulare a creativităţii copiilor preşcolari de 6 – 7 ani - ID:04877 - Volum 111 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere..........3

Capitolul I. Repere conceptuale ale creativităţii la preşcolarii de 6 – 7 ani.........................9

1.1. Conceptul de creativitate şi delimitările ei esenţiale……………………........................9
1.2. Creativitatea – dimensiune a formării personalităţii copiilor de 6-7 ani…...................21

Capitolul II. Metodologia de dezvoltare a creativităţii copiilor de 6 – 7 ani……30
2.1 Repere psiho-pedagogice ale creativităţii în dezvoltarea personalităţii copiilor de 6-7 ani.…30
2.2 Asigurarea didactică a procesului instructiv-educativ în dezvoltarea creativităţii…..41
2.3 Modalităţi de dezvoltare a creativităţii în cadrul activităţilor de literatură artistică…45
2.4 Cercetarea activităţii copiilor în cadrul activităţilor de formare a reprezentărilor matematice elementare.…49

Capitolul III. Activitatea de cercetare a creativităţii copiilor de 6-7 ani…54
3.1 Rolul activităţilor artistico-plastice în stimularea creativităţii la copiii preşcolari……54
3.2 Jocurile creative în educarea şi instruirea copiilor…………………………………..…59
3.3 Metode psihodiagnostice de cercetare a creativităţii copiilor de 6-7 ani…………..64

Concluzii……………………………………………………..…………………74
Încheiere…………………………..……………………………………………76
Bibliografie…………….................................................................................77
Anexe……………………………………...……………………………………82