Teza de licenta - Strategii psihopedagogice de incluziune a elevilor cu comportamente deviante - ID:04878 - Volum 57 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE (varianta tradusă)..........3
INTRODUCERE..................................5

CAPITOLUL I. CADRUL TEORETIC PRIVIND COMPORTAMENTELE DEVIANTE LA ELEVI…9

1.1. Conceptul de comportament deviant............... ……………….…9
1.2. Cauzele și formele comportamentului deviant la elevi ………18
1.3. Teorii privind devianţa comportamentală la elevi………………24
1.4. Concluzii la capitolul I

CAPITOLUL II. DEMERS EXPERIMENTAL CONSTATATIV AL INCLUZUNII ȘCOLARE LA ELEVII CU COMPORTAMENTE DEVIANTE.......27
2.1. Diagnosticarea și interpretarea nivelului de incluziune școlară la elevii cu comportament deviant……27
2.2. Strategii psihopedagogice privind incluziunea școlară a elevilor cu comportamente deviante......36
2.3. Concluzii la capitolul II……42

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI………43
BIBLIOGRAFIE..........................................................45
ANEXE…………………………………………………49