Teza de master - Modalități de implicare a elevilor din clasele primare în realizarea proiectelor comunitare și a acțiunilor de voluntariat - ID:04880 - Volum 72 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

1. REPERE TEORETICE PRIVIND IMPLICAREA ȘI PARTICIPAREA ELEVILOR ÎN ACȚIUNI DE CETĂȚENIE ACTIVĂ

1.1. Abordări conceptuale: cetățenie activă, educație pentru cetățenie, participare, competențe de cetățenie democratică în școală
1.2. Cadrul normativ internațional privind participarea elevilor în acțiuni de cetățenie activă
1.3. Cadrul normativ național privind participarea elevilor în acțiuni de cetățenie activă
Concluzii la capitol

2. REPERE APLICATIVE PRIVIND IMPLICAREA ȘI PARTICIPAREA ELEVILOR ÎN ACȚIUNI COMUNITARE
2.1. Specificul relației școală-comunitate
2.2. Partenerii comunitari în relația cu școala
2.3. Particularitățile acțiunilor comunitare: concept, scop, obiective, activități, voluntar
2.4. Strategii de participare a elevilor în acțiuni comunitare de voluntariat

3. MODALITĂȚI DE IMPLICARE A ELEVILOR DIN CLASELE PRIMARE ÎN REALIZAREA PROIECTELOR COMUNITARE ȘI A ACȚIUNILOR DE VOLUNTARIAT
3.1. Modelul de implicare a elevilor din clasele primare în realizarea proiectelor comunitare și a acțiunilor de voluntariat
3.2. Determinarea nivelului de dezvoltare la învățători a abilităților de implicare a elevilor din clasele primare în realizarea proiectelor comunitare și a acțiunilor de voluntariat
3.3. Programul de valorificare a modelului de implicare a elevilor din clasele primare în realizarea proiectelor comunitare și a acțiunilor de voluntariat

CONCLUZII
RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE