Teza de master - Consilierea și educația pentru sănătate a familiei tinere cu copii de vârstă fragedă - ID:04881 - Volum 74 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE………3

CAPITOLUL 1. Repere teoretico-metodologice privind dezvoltarea fizică și fortificarea sănătății a copilului…5

1.1. Repere teoretice privind modul sănătos de viață………5
1.2. Analiza documentelor de stat și a politicilor formării modului sănătos de viață (7-8 pagini)…13
1.3. Specificul vârstei fragede în contextul educației pro sănătate în familie…………………...16
1.4. Concluzii………35

CAPITOLUL 2. Coordonata experimentală a formării modului sănătos de viață a familiei tinere cu copii de vârstă fragedă……36
2.1. Situația familiei în contextul educației pentru sănătate……………………………………..36
2.2. Programul de consiliere: Sănătatea tinerei familii…………………………………………..46
2.3. Impactul educației pentru sănătate asupra familiei tinere cu copii de vârstă fragedă……….49
2.4. Concluzii la capitolul 2……………………………………………………………………...58

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI…………………………………………………………59
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………………62
ANEXE…………………………………………………………………………………………..68