Teza de calificare - Modalități de dezvoltare a comunicării la copiii de vârstă preșcolară - ID:06608 - Volum 62 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE .........3

I. REPERE EPISTEMOLOGICE PENTRU METODOLOGIA DEZVOLTĂRII COMUNICĂRII ........6

I.1. Conceptualizarea noțiunii de comunicare........................................................................ 6
I.2. Rolul comunicării în educația preșcolară ....................................................................... 10
I.3. Particularitățile de dezvoltare a comunicării în preșcolaritate .......................................... 15
I. 4. Metodologia didactică de formare a comunicării la copiii de vârstă preșcolară ................. 21
I.4.1. Mijloace de stimulare a comunicării .................................................................................. 28

II. DEMERS EXPERIMENTAL ..............................31
II.1. Metodologia cercetării ................................................................................................ 31
II.2. Analiza și interpretarea datelor cercetării .................................................................34
II.3. Model de proiect didactic la dezvoltarea comunicării ..............................................38
II.4. Analiza rezultatelor experimentului formativ ...........................................................47

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI ……………………………………… 48
BIBLIOGRAFIA ………………………………………………………………………. 50
ANEXE ………………………………………………………………………………… 53