Teza de calificare - Modalități de promovare a educației pentru patrimoniu în cadrul orelor de istoria românilor și universală - ID:06609 - Volum 47 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Patrimoniul, patrimoniul cultural și educație pentru patrimoniu: demers teoretic

1.1. Conceptul de patrimoniu și patrimoniu cultural
1.2. Valențe formative ale educației pentru patrimoniu

CAPITOLUL II. Cadrul metodologic de promovare a educației pentru patrimoniu în cadrul orelor de istorie
2.1 Aplicarea tehnologiilor didactice vizând educația pentru patrimoniu
2.2 Demersul experimental privind educația pentru patrimoniu a elevilor în cadrul orelor de istorie

CONCLUZII
BIBLIOGAFIE
ANEXE