Teza de licență - Influența relațiilor familiale asupra rezultatelor școlare - ID:02889 - Volum 88 pagini


Categoria : Psihologie si sociologie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

1. ABORDĂRI TEORETICE REFERITOARE LA RELAȚIILE DIN FAMILIE ȘI REZULTATELE ȘCOLARE

1.1. Repere teoretice referitoare la conceptul de familie
1.2. Specificul vîrstei la adolescent
1.3. Particularitățile rezultatelor școlare
1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ASPECTE EXPERIMENTALE A INFLUENȚEI RELAȚIILOR ȘCOLARE ASUPRA REZULTATELOR ȘCOLARE LA ADOLECENȚI
2.1. Descrierea succintă a experimentului
2.2. Metologia cercetării și eșantionul
2.3. Analiza și interpretarea rezultatelor
2.4. Concluzii la capitolul 2

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE