Teza de licență - Relația aptitudinilor de comunicare ale părinților și a comportamentului adolescenților - ID:02890 - Volum 122 pagini


Categoria : Psihologie si sociologie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

1. BAZELE TEORETICE ALE APTIUDINILOR DE COMUNICARE ȘI COMPORTAMENTULUI LA ADOLESCENȚI

1.1. Abordări conceptuale ale aptitudinilor, comunicării, aptitudinilor de comunicare
1.2. Dimensiuni psihopedagogice. Conceptul de comportament
1.3. Particularitățile psihologice ale copilului de vîrstă adolescentă
1.4. Specificul comunicării părinților cu adolesecenții

2. CERCETAREA RELAȚIEI DINTRE APTITUDINILE DE COMUNICARE ALE PĂRINȚILOR ȘI TIPUL DE COMPORTAMENT AL ADOLESCENȚILOR
2.1. Design-ul experimental al cercetării
2.2 Diagnosticarea aptitudinilor de comunicare ale părinților și a comportamentului adolescenților
2.3 Determinarea relației dintre aptitudinile de comunicare a părinților și tipul de comportament al adolescenților
2.4 Analiza și interpretarea rezultatelor

CONCLUZII
RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE