Teza de licență - Abuzul si Maltratarea Copilului - ID:03510 - Volum 77 pagini


Categoria : Psihologie si sociologie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE………pag 2

CAPITOLUL I: ABUZUL ŞI MALTRATAREA COPILULUI – FORME AGRAVANTE ALE VIOLENŢEI

1.1. Precizări conceptuale cu privire la apariţia şi dezvoltarea fenomenului ………pag 6
1.2. Teorii privind abuzul şi neglijarea copilului în familie ........................................... pag 12
1.3. Forme specifice de abuz şi maltratare a copilului ................................................. pag 18

CAPITOLUL II: LEGISLAŢIA ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI COPILULUI MALTRATAT
2.1. Promovarea şi protecţia drepturilor copilului ......................................................... pag 32
2.2. Principiile şi perspectivele protecţiei copilului ....................................................... pag 36
2.3. Exercitarea drepturilor copilului în legislaţia românească ...................................... pag 39

CAPITOLUL III: METODOLOGIA CERCETĂRII ASUPRA DREPTURILOR COPIILOR PENTRU A NU SE AJUNGE LA ABUZ ŞI MALTRATARE DIN PARTEA FAMILIEI
3.1. Emiterea ipotezelor, obiectivele şi scopul cercetării .................................................pag 45
3.2. Metode şi tehnici folosite în cercetarea analizei ...................................................... pag 47
3.3. Prelucrarea chestionarelor şi evaluarea datelor ........................................................ pag 49
3.4. Concluzii şi soluţii cu privire la situaţia analizată ................................................... pag 64

CONCLUZII....................pag 66
ANEXE ...........................pag 70
REZUMAT.......................pag 74
BIBLIOGRAFIE................pag 75