Teza de licenta - Drepturile Universale ale Copilului in Romania - ID:03511 - Volum 71 pagini


Categoria : Psihologie si sociologie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE..............3

CAPITOLUL I: REGLEMENTĂRI INTERNAŢIONALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI

1. Convenţia de la Strasbourg........................................................................7
2. Convenţia de la Haga.................................................................................11
3. Alte convenţii internaţionale......................................................................16

CAPITOLUL II: REGLEMENTĂRI INTERNE CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI
1. Comentarii cu privire la Legea 272/2004...................................................19
2. Caracteristicile Legii 273/2004..................................................................22
3. Caracteristicile Legii 275/2004 şi Hotărârea de Guvern nr.1431/2004.....28

CAPITOLUL III: DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE COPILULUI
1. Comentarii cu privire la cele 7 drepturi.....................................................33
2. Dreptul la protecţie....................................................................................45
3. Protecţia socială a copilului.......................................................................48

STUDIU DE CAZ................52
ÎNCHEIERE.........................73
BIBLIOGRAFIE...................74