Teza de licenta - Tehnici de reducere a stresului la studenti in procesul evaluarii - ID:02891 - Volum 79 pagini


Categoria : Psihologie si sociologie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

1. ABORDĂRI TEORETICE A CONCEPTULUI DE STRESS LA STUDENȚII VALIDAREA EXPERIMENTALĂ A TEHNICILOR DE REDUCERE A STRESULUI LA STUDENȚI ÎN PROCESUL EVALUĂRII

1.1Noțiunea de stres și distress în literatura de specialitate
1.2 Impactul stresului pre și post examinațional .
1.3 Portretul comportamental a studentului marcat de stress

II. VALIDAREA EXPERIMENTALĂ A TEHNICILOR DE REDUCERE A STRESULUI LA STUDENȚI ÎN PROCESUL EVALUĂRII
2.1Metidologia studiului experimental
2.2 Diagnosticarea nivelului ințial al stresului pre și post examinațional
2.3 Implementarea tehnicilor de reducere a stresului
2,4 Analiza si interpretarea rezultatelor

CONCLUZII SI RECOMANDARI
BIBLIOGRAFII
ANEXE