Teza de licență - Relația dintre trăsăturile de caracter a personalității și succesul școlar al elevului mic - ID:02894 - Volum 74 pagini


Categoria : Psihologie si sociologie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

1. ABORDĂRI TEORETICE A CONCEPTULUI DE CARACTER ȘI TRĂSĂTURI DE CARACTER CARACTERULUI

1.1. Dimensiunile psiho-pedagogice a conceptului de caracter și a trasăturilor de caracter
1.2. Caracter și trasăturile de caracter în variate teorii psihologice
1.3 Particularitățile psihologice ale copilului de vîrstă școlară mică

2. BAZELE TEORETIC ALE SUCCESULUI ȘCOLAR LA COPII
2.1 Succesul școlar: definiții, caracteristici
2.2 Factorii și condiții pentru formarea succesului școlar la copiii din clasele primare
2.3 Succesul școlar vis-a –vis de insuccesul școlar

3 CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A TRĂSĂTURILOR DE CARACTER A PERSONALITĂȚII ȘI SUCCESU ȘCOLAR AL ELEVUȘUI MIC
3.1 Desingn-ul experimentului de constare
3.2 Cercetarea experimentală a trăsăturilor de caracter și a succesului școlar la copii din clasele primare
3.3 Determinarea relației dintre trăsăturile de caracter a personalității și succesul școlar

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE