Teza de master - Influența stilurilor parentale asupra tulburărilor de limbaj la copiii de vârstă școlară mică - ID:02899 - Volum 94 pagini


Categoria : Psihologie si sociologie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

1. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND STILURILE PARENTALE ȘI TULBURĂRILE DE LIMBAJ LA COPIII DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ

1.1. Definirea conceptului de stil parental după diverși cercetători
1.2. Stilurile parentale şi efectele lor asupra dezvoltării copiilor
1.3. Teorii şi concepţii privind apariția tulburări de limbaj la copiii de vârstă școlară mica
1.4. Relația între stilurile parentale și tulburările de limbaj la copii

2. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A INFLUENȚEI STILURILOR PARENTALE ASUPRA APARIȚIEI TULBURĂRILOR DE LIMBAJ
2.1. Scopul, obiectivele și metodele experimentului de cercetare
2.2. Metode și tehnici de cercetare
2.3 Analiza rezultatului experimentului de constatare.
2.3.1. Testul Reny Jely
2.3.2. Test la determinarea stilului de părinte (de Bolboceanu Adriana)
2.3.3. Chestionar Ce atitudini părintești posedați? (adoptat de P.Mureșan)
2.3.4. Tehnica ,,Cine sunteți pentru propriul copil: părinte sau prieten?,,

3. MODALITĂȚI DE TERAPIE A RELAȚIILOR ÎN FAMILIE CU SCOPUL DEMINUĂRII TULBURĂRILOR DE LIMBAJ
3.1. Descrierea programului de terapie a relațiilor în familie
3.2. Analiza rezultatelor experimentului de constatare al stilurilor parentale

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE