Teza de master - Impactul imaginii de sine asupra agresivitatii la adolescenti - ID:04400 - Volum 95 pagini


Categoria : Psihologie si sociologie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

1. STUDIEREA AGRESIVITĂȚII: ASPECTE TEORETICE

1.1 Dimensiuni conceptuale privind agresivitatea
1.2 Teorii explicative ale funcționalității agresivitaţii
1.3 Factorii ce generează agresivitatea
1.4 Viziuni asupra identității de gen privind agresivitatea la adolescenți.

2. FUNDAMENTE ŞTIINŢIFICE ÎN ABORDAREA IMAGINII DE SINE LA ADOLESCENȚI
2.1 Caracteristici psihopedagogice ale imaginii de sine.
2.2 Factorii ce influenţează formarea imaginii de sine
2.3 Manifestarea identității de gen privind imaginea de sine la adolescenţi

3. STUDIUL EXPERIMENTAL VIZÂND IMPACTUL IMAGINII DE SINE ASUPRA AGRESIVITĂȚII LA ADOLESCENȚI
3.1 Designul cercetării experimentale și demersul aplicativ al studiului
3.2 Prezentarea și analiza rezultatelor experimentului de constatare a imaginii de sine și agresivității la adolescenți
3.3 Diminuarea comportamentului agresiv prin elaborarea unui program de remediere în corelație cu dezvoltarea imaginea de sine la adoescenți.
3.4 Prezentarea și analiza rezultatelor experimentului de control al agresivității la adolescenți

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE