Teza de licență - Colaborare intersectorială în vederea asigurării drepturilor socio-economice a tinerilor - ID:03516 - Volum 47 pagini


Categoria : Psihologie si sociologie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE CONCEPTUALE ȘI LEGALE PRIVIND SECTORUL DE TINERET

1.1 Descierea situației generale a tinerilor din Republica Moldova
1.2 Aspecte legislative privind protecția tinerilor din Republica Moldova
1.3 Necesitățile tinerilor din Republica Moldova

CAPITOLUL II. SPECIFICUL COLABORĂRII INTERSECTORIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN VEDEREA ASIGURĂRII DREPTURILOR SOCIO-ECONOMICE A TINERILOR
2.1 Situația socio-economică a tinerilor din Republica Moldova
2.2 Specificul colaborării administrației publice locale, mediului de afaceri și a societății civile din raionul Ungheni în vederea asigurării drepturilor socio-economice a tinerilor
2.3 Practici pozitive de respectare a drepturilor socio-economice a tinerior din raionul Ungheni

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE