Teza de licență - Condiții psihopedagogice de dezvoltare a gîndirii critice la copii de vârsta preșcolară - ID:04409 - Volum 57 pagini


Categoria : Psihologie si sociologie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

1. REPERE TEORETICE ALE DEZVOLTĂRII GÎNDIRII COPILULUI

1.1 Conceptul de gîndire și gîndire critică în literatura psihopedagogică
1.2. Particularitățile dezvoltării gîndirii critice la copiii de vîrsta preșcolară
1.3. Cercetarea și condițiilor eficiente pentru dezvoltarea însusirilor, tipurilor de gindire critică la copii de vîrsta preșcolară

2. DEMERS EXPERIMENTAL. IDENTIFICAREA CONDIȚIILOR PSIHOPEDAGOGICE DE DEZVOLTARE A GÎNDIRII CRITICE LA COPII DE VÎRSTA PREȘCOLARĂ.
2.1 Design-ul experimental
2.2. Diagnosticarea gîndirii critice la copiii de vîrsta preșcolara
2.3. Elaborarea și implementarea programului formativ de dezvoltre a gîndirii critice
2.4. Validarea programului formativ în dezvoltarea gîndirii critice.

CONCLUZII GENERALE ȘI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE