Teza de licență - Impactul jocurilor didactice asupra comunicării la elevii de vîrstă școlară mică - ID:04410 - Volum 58 pagini


Categoria : Psihologie si sociologie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

I. ROLUL JOCULUI DIDACTIC ÎN DEZVOLTAREA COMUNICĂRII A ELVILOR DE VÎRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ

1.1. Valențe formative-educative ale jocului didactic
1.2. Manifestarea/ Descrierea comunicarii la școlarii mici
1.3. Importanța jocului didactic în dezvoltarea comunicării la școlarii mici

II. VALIDAREA EXPERIMENTALĂ A METODOLOGIEI DE DEZVOLTARE A COMUNICĂRII COPIILOR DE VÎRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ ÎN CONTEXTUL VALORIFICĂRII JOCURILOR DIDACTICE
2.1. Designul cercetării (ipoteza, obiectivele, metodele aplicate)
2.2. Experimentul de constatare
2.3. Experimentul de formare (Metodologia organizării jocului didactic în dezvoltarea intelectuală a copilului de vîrstă școlară mică)
2.4. Experimentul de control

CONCLUZII
RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE