Teza de an - Stresul psihic la adolescenti - ID:04424 - Volum 51 pagini


Categoria : Psihologie si sociologie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

1. ABORDAREA STRESULUI LA ADOLESCENȚI

1.1 Definirea și carcterizarea stresului psihic
1.2 Factorii ce determină stresul
1.3 Simptomele ce definesc stresul
1.4 Concluzii la capitolul 1

2. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A STRESULUI PSIHIC LA ADOLESCENȚI
2.1. Scopul, obiectivele, ipotezele cercetării
2.2 Metodele și eșantionul cercetat
2.3 Analiza datelor obținute
2.4 Concluzii la capitolul 2

CONCLUZII GENERALE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE