Teza de an - Temperamentul și orientarea profesională la adolescenți - ID:04426 - Volum 39 pagini


Categoria : Psihologie si sociologie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR..........4
INTRODUCERE....................5

CAPITOLUL I. ABORDAREA TEORETICĂ A TEMPERAMENTULUI ȘI ORIENTAREA PROFESIONALĂ LA ADOLESCENȚI

1.1. Scurt istoric abordarea temperamentului..................7
1.2. Factorii care influențează temperamentul..................8
1.3. Tipurile de temperament..............................................9
1.4. Orientarea profesională la adolescenți.......................14
1.5. Concluzii.........................................................................18

CAPITOLUL II. STUDII EMPIRICE AL RELAȚIEI DINTRE TEMPERAMENT ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ
2.1 Scopul, obiective și ipoteza cercetării...........................................................20
2.2. Descrierea metodelor de cercetare..............................................................20
2.3. Analiza statistică și interpretarea psihologică a datelor obținute............26
2.4. Concluzii..........................................................................................................28

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI.............................30
BIBLIOGRAFIE........................................................32
ANEXE.....................................................................34