Teza de licenta - Problemele morale și provocările societății contemporane pentru tinerii din ziua de azi - ID:03520 - Volum 75 pagini


Categoria : Psihologie si sociologie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

1. REPERE TEORETICE PRIVIND PROBLEMELE MORALE ȘI CONDUITA MORALĂ A TINERILOR DE AZI

1.1. Definirea conceptului de morală: conștiința morală, conduita și educația morală………….
1.2. Rolul tinerilor în societate, biserică, familie, școală…………………………………………
1.3. Misiunea tinerilor ca apostoli, consecință a preoției contemporane………………………….

2. PATIMILE ȘI PROVOCĂRILE SOCIETĂȚII CONTEMPORANE
2.1. Patimile și efectul lor asupra tinerilor………………………………………………………
2.2. Asceza - vindecarea de patimi prin virtuți……………………………………………………
2.3. Provocările societății contemporane: anturajul și trendul……………………………………..
2.4. Diagnosticul patimii jocurilor de noroc…………………………………………………….

3. VALORI EXPERIMENTALE ALE DEZVOLTĂRII EDUCAȚIEI MORAL-CREȘTINE LA TINERII CONTEMPORANI
3.1. Obiectivele cercetării……………………………………………………………………..
3.2. Metodologia de cercetare……………………………………………………………………
3.3. Analiza și interpretarea rezultatelor………………………………………………………
3.4. Mijloace de apropiere a tinerilor de Dumnezeu prin parteneriate cu Biserica……………

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII