Lucrare de licenta - Violența în școală - ID:03522 - Volum 83 pagini


Categoria : Psihologie si sociologie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere .....4

Cap.1. Fundamente teoretice

1.1. Violenţa şcolară - definire și forme ale acesteia ................................ 7
1.2. Cauzele și efectele violenţei şcolare .............................................. 15
1.3. Caracteristicile școlarului agresiv ................................................... 23
1.4. Măsuri de corecţie luate de către şcoală ......................................... 30
1.5. Soluţii propuse................................................................................. 36

Cap.2. Aria metodologică.......................................................................42
2.1. Aria cercetării................................................................................... 42
2.2. Subiecţii cercetării............................................................................ 43
2.3. Metodologia cercetării...................................................................... 46

Cap. 3. Analiza și interpretarea datelor............47

Bibliografie
Anexa 1
Chestionarul ......60
Anexa 2
Tabele de frecvenţă.....64
Anexa 3 (proiect socioeducaţional Inteligenţă nu violenţă)