Teza de master - Factorii de personalitate și autodeterminarea profesională la adolescenții din medii educaționale diferite Colegiu și Liceu ca direcție de analiză - ID:04435 - Volum 81 pagini


Categoria : Psihologie si sociologie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE
INTRODUCERE

I. REPERE CONCEPTUALE PRIVIND FACTORII DE PERSONALITATE ȘI AUTODETERMINAREA PROFESIONALĂ LA ADOLESCENȚI

1.1. Noțiunea de personalitate și factorii dezvoltării personalității
1.2. Conceptul de autodeterminare profesională
1.3. Specificul personalității la adolescenți
1.4. Influența factorilor de personalitate în autodeterminarea profesională
1.5. Concluzii la capitolul I

II. CERCETAREA EMPIRICĂ PRIVIND FACTORII DE PERSONALITATE ȘI AUTODETERMINAREA PROFESIONALĂ LA ADOLESCENȚII DIN MEDII EDUCAȚIONALE DIFERITE
2.1. Metodologia cercetării
2.2. Analiza comparativă a factorilor de personalitate și autodeterminarea profesională la adolescenții din colegiu și liceu
2.3. Strategii de asistență a adolescenților în procesul de autodeterminare profesională
2.4. Concluzii la capitolul II

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE