Teza de master - Proiectarea/conceptualizarea educației antreprenoriale a adulților în corespundere cu nivelul de calificare - ID:04437 - Volum 80 pagini


Categoria : Psihologie si sociologie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ANDOTARE.......................3
ANNOTATION....................4
INTRODUCERE..................5

I. DELIMITĂRI CONCEPTUALE ALE EDUCAȚIEI ANTREPRENORIALE LA ADULȚI.........8

1.1.Abordări teoretice cu privire la antreprenoriat și educație antreprenorială..........................8
1.2. Importanța educației antreprenoriale la adulți..................................................................15
1.3. Tendințele educației antreprenoriale a adulților în Republica Moldova...........................27
1.4. Educația adulților în funcție de nivelul de calificare.........................................................31
1.5. Concluzii la capitolul I........................................................................................34

II. STUDIU PRIVIND PROIECTAREA EDUCAȚIEI ANTREPRENORIALE A ADULȚILOR ÎN CORESPUNDERE CU NIVELUL DE CALIFICARE......36
2.1. Demersul experimental........36
2.2. Verificarea experimentală a educației antreprenoriale a adulților în corespundere cu nivelul de calificare......37
2.3. Strategii de optimizare a educației antreprenoriale a adulților.........44
2.4. Concluzii la capitolul II.........58

CONCLUZII GENERALE.........59
BIBLIOGRAFIE........................61
ANEXE....................................65