Teza de master - Modalități de eficientizare a relației profesor-părinte - ID:04439 - Volum 105 pagini


Categoria : Psihologie si sociologie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE...................3
ANNOTATION...............4
INTRODUCERE............5

CAPITOLUL I. REPERE TEORETICE REFERITOR LA MODALITĂȚI DE EFICIENTIZARE A RELAȚIEI PROFESORI PĂRINȚI........8

1.1 Particularități ale relației profesori – părinți.............................8
1.2 Modalit de eficientizare a relației profesori – părinți...............17
1.2.1 Comunicarea în cadrul relației profesori – părinți...............18
1.2.2 Parteneriatul școală-familie – componentă constructivă în relația profesori-părinți ......41
1.3 Concluzii la capitolul I.........49

CAPITOLUL II. DEMERSUL EXPERIMENTAL AL CERCETĂRII REFERITOR LA EFICIENTIZAREA RELAȚIEI PROFESORI-PĂRINȚI....51
2.1 Constatarea nivelului abilităților de relaționare eficientă dintre profesori și părinți...................51
2.2 Program de formare a abilităților de relaționare eficientă dintre profesori și părinți....................66
2.3 Validarea experimentală a programului de formare a abilităților de relaționare eficientă dintre profesori și părinți......82
2.4 Concluzii la capitolul 2..........84

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI...........85
BIBLIOGRAFIE.........................................................88
ANEXE......................................................................92