Teza de licenta - Influența relațiilor interpersonale asupra stării de bine la adolescenți - ID:04441 - Volum 53 pagini


Categoria : Psihologie si sociologie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Adnotare................3
Annotation.............4
Introducere............5

CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE CU PRIVIRE LA RELAȚIILE INTERPERSONALE ȘI STAREA DE BINE LA ADOLESCENȚI……8

1.1 Relațiile interpersonale la adolescenți: delimitări conceptuale și caracteristici…………8
1.2 Teorii, condiții și factori ce condiționează dezvoltarea relațiilor interpersonale la adolescenți…………….16
1.3 Particularități ale stării de bine la adolescenți………………………………………………27
1.4 Concluzii la capitolul I……………………………………33

CAPITOLUL II. REPERE EXPERIMENTALE DE CERCETARE A INFLUENȚEI RELAȚIILOR INTERPERSONALE ASUPRA STĂRII DE BINE LA ADOLESCENȚI ……35
2.1 Particularități metodologice de studiere a influenței relațiilor interpersonale asupra stării de bine la adolescenți………35
2.2 Demersul evaluativ de determinare a influenței relațiilor interpersonale asupra stării de bine la adolescenți……………38
2.3 Concluzii la capitolul II......................................................................................................44

Concluzii generale și recomandări....................45
Bibliografie...........................................................47
Anexe………………………………………………52