Teza de an - Modalități de cunoaștere și stimulare a dezvoltării cognitive la școlarii mici - ID:04444 - Volum 41 pagini


Categoria : Psihologie si sociologie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

1.1. Esența și conținutul activității cognitive. Aspecte psihopedagogice
.
1.2. ParticularItățile de vîrstă ale dezvoltării cognitive la vîrsta școlară mică
1.3. Dinamica dezvoltării cognitive la vîrsta școlară nică
1.4. Modalități de identificare a nivelului de dezvoltare cognitivă a școlarilor mici

CAPITOLUL II. ABORDAREA EXPERIMENTALĂ A DEZVOLTĂRII COGNITIVE LA VÂRSTA ȘCOLARĂ MICĂ
2.1. Baza metodologică de evaluare a dezvoltării cognitive la vârsta școlară mică
2.2. Interpretarea cantitativă şi calitativă a rezultatelor cercetării
2.3. Concluzii la Capitolul II (0,5-1 pag)

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE