Teza de master - Cadrul organizational si metodologic de diminuare a agresivității la adolescenți - ID:04457 - Volum 80 pagini


Categoria : Psihologie si sociologie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

АDNОTАRE (în limbile rоmână, engleză)..........3
INTRОDUCERE…

1. CADRUL TEORETIC ȘI MANAGERIAL AL ABORDĂRII AGRESIVITĂȚII.

1.1. Abordări conceptuale ale agresivităţii
1.2. Factorii dezvoltării agresivității la adolescenți
1.3. Experiențe manageriale de diminuare a agresivității la adolescenți
1.4 Concluzii la capitolul 1

2. DIMENSIUMEA EXPERIMENTALĂ A DIMINUĂRII AGRESIVITĂȚII LA ADOLESCENȚI
2.1. Constatări inițiale a nivelului de dezvoltare a agresivității la adolescenți....................
2.2. Program managerial de diminuare a agresivității la adolescenți...................................
2.3. Validarea experimentală a Programului managerial de diminuare a agresivității la adolescenți...
2.4. Concluzii la capitolul 2

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE