Teza de licenta - Relația dintre inteligența emoțională și stilul de comunicare la vârsta adolescenței - ID:04475 - Volum 61 pagini


Categoria : Psihologie si sociologie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE 3

1. BAZELE TEORETICE ALE INTELIGENȚEI EMOȚIONALE LA VÂRTA ADOLESCENȚEI 4

1.1. Inteligența emoțională: delimitări terminologice și componente structurale 4
1.2. Specificul inteligenței emoționale la vârsta adolescenței 4
1.3. Contexte relevante dezvoltării inteligenței emoționale la vârsta adolescenței ( cum se dezvoltă ie?) 4

2. REPERE TEORETICE PRIVIND STILURILE DE COMUNICARE LA VÂRSTA ADOLESCENȚEI 4
2.1. Stil de comunicare: note definitorii 4
2.2. Manifestarea stilurilor de comunicare la vârsta adolescenței (ce stiluri se manifestă la comunicare cu semenii) 4

3. ABORDAREA EXPERIMENTALĂ A RELAȚIEI DINTRE INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ȘI STILUL DE COMUNICARE LA VÂRSTA ADOLESCENȚEI 4
3.1. Metodologia cercetării 4
3.2. Instrumente de evaluare a inteligenței emoționale și a stilului de comunicare la vârsta adolescenței 4
3.3. Rezultatele cercetării 5
3.3.1. Rezultatele obținute privind diagnosticarea inteligenței emoționale a adolescenților 5
3.3.2. Rezultatele obținute privind manifestarea stilurilor de comunicare la vârsta adolescenței 5
3.3.3. Rezultatele obținute privind relația dintre ie și stilul de comunicare la vârsta adolescenței 5

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI 5
CUVINTE-CHEIE 5
BIBLIOGRAFIE 5
ANEXE 5
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 5