Teza de master - Reducerea tulburărilor emoționale la persoanele în etate - ID:04480 - Volum 83 pagini


Categoria : Psihologie si sociologie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

I. INCURSIUNE TEORETICĂ ASUPRA TULBURĂRILOR EMOȚIONALE ALE PERSOANELOR ÎN ETATE

1.1 Definiţia şi clasificarea îmbătrânirii
1.2 Tulburările emoționale : delimitări conceptuale, forme, cauze
1.3 Manifestări ale tulburărilor emoționale la persoanelor în etate
1.4 Concluzii la capitolul 1

II. PARTICULARITĂȚILE TULBURĂRILOR EMOȚIONALE LA PERSOANELE ÎN ETATE
2.1 Obiectivele, ipotezele, metodele și instrumntele de cercetare
2.2 Prezentarea caracteristicilor lotului investigat
2.3 Rezultatele obținute la testele aplicate
2.4 Concluzii la capitolul 2

III. AMELIORAREA TULBURĂRILOR EMOȚIONALE LA PERSOANELE ÎN ETATE
3.1 Intervenția terapeutică. Generalități
3.2 Psihoterapia Individuală
3.3 Psihoterapia de grup
3.4 Evaluarea eficienței programului de intervenție psihoterapeutică
3.5 Concluzii la capitolul 3

Concluzii şi recomandări
Bibliografie
Anexe