Lucrare de licenta - Moneda euro în România - ID:03363 - Volum 61 pagini


Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Cuprins. 3
 
Capitolul 1 - Uniunea Europeană. 4
1.1 Integrarea României în Uniunea Europeană. 6
1.2 Scurt istoric Uniunea monetară. 8
1.3 Avantajele euro. 9
1.4 Dezavantaje euro. 11
 
Capitolul 2 - Criterii de convergenţă pentru adoptarea Euro. 12
2.1.Mecanismul ratei de schimb(ERM şi ERM II) 12
2.2 Convergenţa nominală şi convergenţa reală. 17
2.2.1 Criteriile nominale. 21
2.2.1.1 Inflaţia. 21
2.2.1.2 Deficit bugetar 24
2.2.1.3 Datoria publică. 25
2.2.1.4 Evoluţia cursului de schimb. 25
2.2.1.5 Evoluţia ratei dobânzii pe termen lung. 27
2.2.2 Criteriile reale. 27
 
 
Capitolul 3 -  Cum îndeplineşte România criteriile de convergenţă. 29
3.1 Criteriile nominale. 29
3.1.1 Deficit bugetar 29
3.1.2 Datoria publică. 29
3.1.3 Rata inflaţiei 30
3.1.4  Dobânzi pentru creditele pe termen lung. 31
3.1.5 Stabilitatea cursului de schimb. 31
3.2 Criteriile reale. 32
 
Capitolul 4 -  Trecerea la Euro a noilor state membre. 36
4.1 Opinii privind participarea la ERM II 36
4.2 Evoluţii recente. Cazul Slovenia. 38
 
Capitolul 5 -  Strategia pe termen mediu pentru aderarea României la Euro. 40
5.1 Alternative la trecerea prin Mecanismul Ratei de Schimb II 40
5.2 Priorităţi ale convergenţei reale. 43
 
Capitolul 6 -  Concluzii şi propuneri 45
 
ANEXE.. 47
BIBLIOGRAFIE   63