Teza de licenta - Analiza privind pregătirile și efectele adoptării euro de către țările baltice - ID:03365 - Volum 56 pagini


Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere
 
Motivația, importanța și metodologia cercetării
Abrevieri
 
Capitolul I. Esența Uniunii economice și monetare europene în teoria economică
1.1. Scurt istoric al Uniunii Europene și Uniunii Monetare Europene
1.2. Criterii de adoptare a monedei euro
1.3. Avantajele și dezavantajele adoptării monedei euro
 
Capitolul II. Noțiuni generale cu privire la programul de convergență
2.1. Aspecte introductive privind Programul de Convergență
2.2. Semnificația convergenței economice
2.3. Instrumente ale convergenței în Uniunea Europeană
 
Capitolul III. Studiu de caz. Pregătirile și efectele adoptării euro în țările baltice
3.1. Așteptări și temeri cu privire la adoptarea monedei euro în noile state membre UE
3.2. Descrierea situației economice și bancare a țărilor baltice pînă la adoptarea euro
3.3. Adoptarea euro în Estonia și efectele sale economice
3.4. Adoptarea euro în Letonia
3.5. Adoptarea euro în Lituania
 
Capitolul IV.  Concluzii generale aferente lucrării
 
Bibliografie